Потрошувачки попуст или измама

Lyoness, Cashback World, MyWorld (или како ли веќе се нарекуваат) се добивка или пирамидална измама за потрошувачите?

На почетокот најпрвин се нарекуваа Liones, подоцна суптилно во рекламните материјали и во мејловите се појавува името или терминот Cashback World, а во последно време и името MyWorld ми внесува забуна.

Извор: google

На почетокот најпрвин се нарекуваа Lyoness, подоцна суптилно во рекламните материјали и во мејловите се појавува името или терминот Cashback World, а во последно време и името MyWorld ми внесува забуна. Како се викаат и кои се тие?

Искуствата во Норвешка и последните во Полска треба да алармираат загриженост. Сепак тоа се држави со висок животен стандард и законот за заштита на потрошувачите е далеку пред нашиот.

Cashback World или Lyoness прогласи пирамидална измама во Полска
Полската канцеларија за конкуренција и заштита на потрошувачите (скратено УОКИК) го прогласи Cashback World за пирамидална измама.

Што е Мрежен маркетинг?
Multy level – маркетинг (мрежен), исто така наречен мрежен маркетинг или продажба на пирамида, е контроверзна стратегија за маркетинг за продажба на производи или услуги каде што приходите на компанијата мрежно се добиваат од неплатена работна сила која продава производи или услуги на компанијата, додека заработката на учесниците се изведува од системот за провизија во форма на пирамида или бинарна компензација. Стратегијата за мрежен курс може да биде нелегална пирамидална шема.

#cashbackworld #lyoness #myworld

Одлуката е донесена на 30 декември 2019 година, а до јавноста стигна со големо задоцнување. Како функционира Lyoness, Cashback World, MyWorld (или како ли веќе се нарекуваат)?

Извор: google

Според УОКИК, комисиите во Lyoness односно Cashback World, се директно зависни од бројот на ново приклучени членови. Така, регрутираните членови плаќаат добро познат аванс во име на „идните“ набавки, за кои се дискутира од 2013 година. Уште еднаш, познатите „попусти“ се прогласени за неважни во целата оваа измама, особено кога ќе се споредат со реалните извори на пари претставени со аванси.
УОКИК ја дефинира измамата со пирамидата во Lyoness како нефер активност и кршење на законот за потрошувачи. Врз основа на оваа одлука, инвеститорите во Lyoness, Cashback World, MyWorld (или како ли веќе се нарекуваат?) имаат целосно право на поврат на нивната инвестиција и дека Lyoness е должна да ги информира и да даде детали за тоа како полските граѓани можат да побараат поврат на нивната инвестиција.

Од Cashback World се бара да ги врати своите инвестиции во рок од 4 месеци по оваа одлука на УОКИК.
Како и со случајот во Норвешка, Lyoness во Полска се обиде да се извлече со еден стар рецепт односно со промена на името но инспекторите од УОКИК не беа толку наивни за да паднат на таков трик. Како што изјави претседателот на УОКИК, Lyoness, наводно, дал информации за тоа како брендот Lyoness престанал да работи во март 2019 година, но никогаш не доставил доказ дека вообичаената практика на аванси и регрутирање пирамиди навистина престанала.

Што е значењето на терминот ПОНЗИ ШЕМА?
Шемата Понзи е измама со инвестирање која генерира поврат за претходните инвеститори со пари земени од подоцнежните инвеститори. Ова е слично на пирамидалната шема по тоа што и двете се базираат на користење средства на нови инвеститори за исплата на претходните поддржувачи.

Истрагата на УОКИК започна во 2013 година, во 2014 година тие издадоа предупредувања дека можеби станува збор за понзи шема, во мај 2016 година ја предупредија јавноста дека фаќањето деловни активности на Lyoness не е во согласност со полскиот закон, во декември 2017 година издадоа уште едно предупредување за учество во Lyoness „деловна можност“. Со самото тоа што Lyoness понзи биле одбиени во март 2019 година, била донесена и одлука во декември дека станува збор за пирамидална измама и соодветно на тоа, Lyoness или Cashback World (или како ли веќе се нарекуваат), во која било форма е официјално забранета во Полска.

Извор: архива

Каков коментар би имала канцеларијата на Liones, Cashback World, MyWorld (или како ли веќе се нарекуваат), во Македонија, земајќи ги предвид ваквите искуства од другите земји во Европа и светот?

Извор: mlmprevara