АНАЛИЗА ЗА НОЕМВРИ

Кој СТАНБЕН КРЕДИТ е најповолен за вашиот џеб?

Банките ја отворија „сезоната на ловот“ на новите корисници на станбените кредити, истите би требало да се исплаќаат во наредните 30 години. Konkurencija.mk и sporedi.me преку нашите пресметки на просечната рата Ви помага да ја воочите конкурентноста на станбените кредити за месец Ноември, 2021.

Банките ја отворија „сезоната на ловот“ на новите корисници на станбените кредити, истите би требало да се исплаќаат во наредните 30 години. Konkurencija.mk и sporedi.me преку нашите пресметки на просечната рата Ви помага да ја воочите конкурентноста на станбените кредити за месец Ноември, 2021.

Во првата анализа можете да ја видите висината на месечната рата за 30.000 евра за временски период од 10 и 30 години.

Извор: архива

Во втората пресметка го гледате износот кој го плаќате на банката за 30.000 евра за временски период од 10 и 30 години.

Извор: архива

Во третата и четвртата анализа можете да видите која банка ви го нуди најповолниот станбен кредит за износ од 50.000 за временски период од 10 и 30 години.

Извор: архива

Извор: архива

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е информирањето на потрошувачот под мотото: „Потрошувачот има право да знае”.