Портал за поттикнување на етиката, моралната и општествената одговорност кај компаниите и информирање на потрошувачот…..

FAQ

често поставувани прашања

– поттикнување на конкуренцијата во полза на потрошувачот
– информирање на потрошувачот
– анализа на понудите кон потрошувачот
– анализа и подобрување на односот на компаниите кон потрошувачите
– анализа и подобрување на односот на компаниите кон вработените
– еваулација на односот на сервисот кон потрошувачите

Веб сајтот konkurencija.mk е проект на невладината организација Алтруист – Скопје која преку овој проект има за цел да ги подобри стандардите и условите на сите граѓани/потрошувачи во нашата држава.

Овој проект е финансиран од донации на компании и поединци кои се залагаат за подобрување за правата и стандардите на потрошувачите.

Вашето искуство можете да го споделите во полето СПОДЕЛИ ИСКУСТВО, кое се наоѓа во најдолниот дел на било која страница од сајтот, со пополнување на контакт формата. По пополнувањето на сите полиња од формата треба да добиете потврда дека вашето искуство е успешно испратено. Откако истото ќе биде проверено од наша страна, доколку се е во ред, вашата сторија ќе биде објавена.

Вашето искуство можете да го споделите во полето СПОДЕЛИ ИСКУСТВО, кое се наоѓа во најдолниот дел на било која страница од сајтот, со пополнување на контакт формата. По пополнувањето на сите полиња од формата треба да добиете потврда дека вашето искуство е успешно испратено. Откако истото ќе биде проверено од наша страна, доколку се е во ред, вашата сторија ќе биде објавена.

Вашето искуство можете да го споделите во полето СПОДЕЛИ ИСКУСТВО, кое се наоѓа во најдолниот дел на било која страница од сајтот, со пополнување на контакт формата. По пополнувањето на сите полиња од формата треба да добиете потврда дека вашето искуство е успешно испратено. Откако истото ќе биде проверено од наша страна, доколку се е во ред, вашата сторија ќе биде објавена.

Имате можност да одберете дали сакате да ги објавиме Вашите податоци или пак да останете анонимни. Konkurencija.mk строго ги заштитува правата на личните информации на потрошувачот.

Текстовите кои се со навредлива содржина, текстовите кои се лошо разбирливи или текстовите кои немаат потребни докази и детали за настанот.

Konkurencija.mk го задржува екслузивното право за изборот на објавените текстови.