Станбен кредит - април 2021

Која банка го кредитира најскапиот станбен кредит?

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е инфо…

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е информирањето на потрошувачот под мотото: „Потрошувачот има право да знае”.

Извор: архива

Промена на каматните стапки во април 2021  во однос на март 2021:

  • Охридска Банка АД Скопје – намалена променлива каматна стапка по 10-тата година од 5.0% на 4.0%
  • Централна Кооперативна Банка АД Скопје – продолжен е периодот на важење на промотивните каматни стапки до 30.04.2021 година.

Промена на останати трошоци за станбен кредит во април 2021 во однос на март 2021:

  • НЛБ Тутунска Банка АД Скопје – без трошок за процена на имот и без трошок за одобрување промотивно до 31.05.2021 година
  • Охридска Банка АД Скопје – без административен трошок од 15.02.2021 до 31.05.2021 и без нотарски трошоци од 01.04.2021 до 30.06.2021
  • Централна Кооперативна Банка АД Скопје – без трошок за процена, без провизија за одобрување и без нотарски трошоци (до 30.000 мкд) промотивно до 30.04.2021 година.

Табелата со детални пресметки може да ја видите тука.