АНАЛИЗА НА ЦЕНА

Каде THOMY мајонезот има најповолна цена?

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е инфо…

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е информирањето на потрошувачот под мотото: „Потрошувачот има право да знае”.

Информирајте се каде овој производ можете да го набавите најевтино во поголемите ланци на супермаркети. Предмет на ценовната анализа беше пакувањето на THOMY мајонезот во стаклена тегла од 611 грама, во понудата на повеќето ланци освен поголемото пакување од 630 грама во маркетите на Рептил.

Извор: архива

Податоците од анализата се направени во период од 26.03.2021 до 30.03.2021