АНАЛИЗА НА ЦЕНА

Каде Вегета зачинот има најповолна цена?

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е инфо…

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е информирањето на потрошувачот под мотото: „Потрошувачот има право да знае”.

Ги споредувавме цените на зачинот Вегета во нашите ланци на супермаркети. Пакувањата кои најчесто беа во понудата на супермаркетите се од 250гр, 500гр и 1кг, освен во Стокомак каде во понуда е само 400гр.

Подолу на сликите може да ги разгледате ценовните разлики според количината.

Податоците од анализата се направени во период од 26.03.2021 до 30.03.2021