Депозит - февруари 2021

Во која банка е најповолно да се штеди?

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е инфо…

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е информирањето на потрошувачот под мотото: „Потрошувачот има право да знае”.

Извор: архива

Промена на каматните стапки во Февруари 2021 во однос на Јануари 2021 за орочен денарски депозит на 12 месеци:

  • Стопанска Банка АД Битола – зголемена каматна стапка од 0.4% на 0.8%.
  • Стопанска Банка АД Скопје – намалена каматна стапка од 0.6% на 0.3%.

Промена на каматните стапки во Февруари 2021 во однос на Јануари 2021 за орочен депозит во евра на 12 месеци:

  • Стопанска Банка АД Битола – зголемена каматна стапка од 0.3% на 0.4%.
  • Стопанска Банка АД Скопје – намалена каматна стапка од 0.35% на 0.1%.