Депозит - март 2021

Во која банка е најповолно да се штеди?

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е инфо…

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е информирањето на потрошувачот под мотото: „Потрошувачот има право да знае”.

Извор: архива

Промена на каматните стапки во март 2021 во однос на февруари 2021 за орочен денарски депозит на 12 месеци:

  • Прокредит Банка АД Скопје – намалена каматна стапка од 0.8% на 0.7%
  • Шпаркасе Банка АД Скопје – намалена каматна стапка од 0.3% на 0.2%

Промена на каматните стапки во март 2021 во однос на февруари 2021 за орочен депозит во евра на 12 месеци:

  • Прокредит Банка АД Скопје – намалена каматна стапка од 0.4% на 0.3%