Депозит - април 2021

Во која банка е најповолно да се штеди?

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е инфо…

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е информирањето на потрошувачот под мотото: „Потрошувачот има право да знае”.

Извор: архива

Промена на каматните стапки во април 2021 во однос на март 2021 за орочен денарски депозит на 12 месеци:

  • Централна Кооперативна Банка АД Скопје – намалена каматна стапка од 1.1% на 1.0%
  • Силк Роад Банка АД Скопје – намалена каматна стапка од 1.0% на 0.8%

Промена на каматните стапки во април 2021 во однос на март 2021 за орочен депозит во евра на 12 месеци:

  • Силк Роад Банка АД Скопје – намалена каматна стапка од 0.6% на 0.4%