Брз кеш кредит - декември 2020

Дали брзите кредити ги подобрија условите?

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е информирањето на потрошувачот под мотото: „Потрошувачот има право да знае”.

Извор: архива

Промени на стапката на вкупни трошоци во Декември во однос на Ноември за кредит без гарант:

  • Credissimo – намалена годишна стапка на вкупни трошоци од 191.1% на 165.9%.