Искористување на позиција

Колку е присутна деловната етика кај овој директор?

Со овој текст го започнуваме нашиот серијал наречен „Мојата етика е огледало на мојата кариера“, каде ќе бидат коментирани познати и влијателни луѓе во својата професија кои треба да се примери за општеството сега, но и за новите генерации.

Sultan_Mehmet_II

Извор: google

Со овој текст го започнуваме нашиот серијал наречен „Мојата етика е огледало на мојата кариера“, каде ќе бидат коментирани познати и влијателни луѓе во својата професија кои треба да се примери за општеството сега, но и за новите генерации.

Влијателните поединци преку позицијата која ја извршуваат во текот на кариерата, се среќаваат со многу можности и поради тоа, имаат влијание во одредени структури. Токму преку вакви чекори се покажува нивната деловна етика, нивниот однос кон правилата и кон законот при што даваат личен печат во околината во која што живеат и творат.

Често се соочени и со предизвици на кои не можат да оддолеат, па поттклекнуваат кон истите и прават грешки во одлуките, кои можат да им ја упропастат кариерата, но всушност истите тие стануваат огледало на нивната вистинска слика.

Прв на листата е Томче Тасевски, извршен директор на Халк Банка АД Скопје. Неговата професионална кариера можете да ја прочитате на следниов линк.

tomche

Но, што се случува кога везирот ќе помисли дека е султан?
Неговата долгогодишна кариера во банкарството на позиција „извршен директор“ во „Халк Банка АД Скопје“ е доказ дека е вистински камелеон кој ги преживува сите измени и тоа од почетокот па сè до последните турски рокади во менаџерскиот кадар изминативе години.

Неговата снаодливост и влијание допринесуваат за отварање на работна позиција за неговата сопруга, која станува заменик директор на Дирекција со двајца вработени (директор и заменик директор). Тоа укажува на неговата вештина, но тој факт го покажува и недостатокот на стандард во групацијата „Халк“ за забрана за вработување на двајца сопружници или блиска фамилија, како што е пракса во многу сериозни корпорации од ист ранг.

Можеме да коментираме, но немаме право на мешање во политиката на големите корпорации и во нивниот начин на внатрешно вработување и функционирање. Она што сериозно го забележуваме и кое со сигурност го тврдиме е вработувањето на неговата ќерка Ивона Тасевска во Народна Банка на РМ, што е спротивно на сите деловни етики.

Напоменуваме дека кадар од негов ранг треба да знае дека вработувањето на своја блиска роднина (ќерка) во регулаторно тело како што е НБРМ претставува сериозен конфликт на интереси.

Дали „Халк Банка АД Скопје“ го држи овој директор на позиција преку која камелеонски опстојува сиве овие години и тоа баш заради блиските односи со регулаторот НБРМ?

Исто така прашуваме – каков став има гувернерката Анита Ангеловска Бежовска за ваквите вработувања што не се во согласност со деловните и морални вредности? Или можеби сите тие заедно го доживуваат државниот регулатор НБРМ како ризница за „дошколување“ на нови банкарски кадри за спасение, но и за иднината на македонското банкарство?

Искрено се надеваме дека регулатоторот НБРМ нема и овојпат да излезе со известување дека кандидатот Ивона Тасевска ги поминала сите потребни квалификации за тоа работно место, а имајќи ја предвид високата невработеност на млади економисти со висок просек од УКИМ.

Бонус видео…