Автомобилски кредит - ноември 2020

Која банка нуди најповолен авто кредит и лизинг?

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е информирањето на потрошувачот под мотото: „Потрошувачот има право да знае”.