Автомобилски кредит - август 2020

Каде да аплицирате за авто кредит, а каде за авто лизинг?

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е информирањето на потрошувачот под мотото: „Потрошувачот има право да знае”.