Банкарски провизии - ноември 2020

За прв пат анализа за хартиени и online провизии кај сите банки

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е информирањето на потрошувачот под мотото: „Потрошувачот има право да знае”.

Извор: архива