Автомобилски кредит - јануари 2021

Каде да аплицирам за авто кредит и авто лизинг?

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е информирањето на потрошувачот под мотото: „Потрошувачот има право да знае”.