Автомобилски кредит - септември 2020

Чиј авто лизинг е најповолен?

Проектот sporedi.me е проект на невладиното здружение Алтруист – Скопје. Полето на интерес е информирањето на потрошувачот под мотото: „Потрошувачот има право да знае”.